PROJEKT: Zwiększenie bezpieczeństwa klientów Campingu Metropolis w Sopocie w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19 poprzez zakup specjalnego wyposażenia i sprzętu.

 

W czasie pandemii COVID-19 skorzystaliśmy ze wsparcia Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Pomorskiego, uzyskując dofinansowanie projektu Zwiększenie bezpieczeństwa klientów Campingu Metropolis w Sopocie w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19 poprzez zakup specjalnego wyposażenia i sprzętu.” Jego celem jest:

        ochrona klientów campingu przed zarażeniem COVID-19 poprzez zwiększenie reżimu sanitarnego,

        utworzenie bezpiecznych stref, pozwalających na izolowanie potencjalnie chorych i ograniczenie transmisji choroby na campingu,

        przeciwdziałanie spadkowi liczby klientów i obrotów firmy i dalszemu pogarszaniu się sytuacji finansowej firmy w związku z drastycznym spadkiem ruchu turystycznego,

        budowa wizerunku regionu jako bezpiecznej destynacji turystycznej.

W ramach projektu zakupiliśmy modułowe obiekty izolatorium i poczekalni oraz sprzęt piorący i czyszczący. Uzyskaliśmy także wsparcie finansowe na tzw. kapitał obrotowy.

Wartość projektu wyniosła 220 847,02 zł, a dofinansowanie UE – 195 364,67 zł. 

Grant na specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii COVID-19 
w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

Firma Metropolis Polmetro Sp. z o. o. Sp. k. otrzymała wsparcie z funduszy Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację specjalistycznych usług doradczych niwelujących skutki pandemii COVID-19 w ramach projektu grantowego „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych”.

W ramach grantu SPEKTRUM, którego realizację nadzoruje Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska, uzyskaliśmy wsparcie finansowe na usługi doradcze w zakresie:

  • Opracowania strategii, w tym strategii antykryzysowej;
  • Formułowania strategii marketingowej, strategii marki, strategii komunikacji;
  • Planów naprawczych z uwzględnieniem instrumentów rządowego pakietu pomocowego;
  • Restrukturyzacji zadłużenia,
  • Antykryzysowego doradztwa księgowego i podatkowego,
  • Doradztwa w zakresie sprzedaży internetowej;
  • Specjalistycznego doradztwa w zakresie dostosowana działalności do reżimu sanitarnego;

Wprowadzenia zmian w zapisach umów z klientami;
Wartość projektu wyniosła 46 565,20 zł, a dofinansowanie UE 44 236,94 zł.
Dzięki realizacji projektu przygotowujemy naszą firmę na wyzwania i zmiany rynkowe, jakie niesie przyszłość po pandemii COVID-19.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego klientów i pracowników oraz usprawnienie zarządzania procesami w spółce cywilnej Sopot 19 Barbara Ibron Dominik Pawlak poprzez wprowadzenie rozwiązań zapewniających możliwość bezkontaktowego kwaterowania gości i wdrożenie systemów rezerwacyjnych optymalizujących i automatyzujących zarządzanie firmą

W czasie pandemii COVID-19 skorzystaliśmy ze wsparcia Unii Europejskiej udzielonego w ramach inicjatywy REACT-EU, uzyskując dofinansowanie projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego klientów i pracowników oraz usprawnienie zarządzania procesami w spółce cywilnej Sopot 19 Barbara Ibron Dominik Pawlak poprzez wprowadzenie rozwiązań zapewniających możliwość bezkontaktowego kwaterowania gości i wdrożenie systemów rezerwacyjnych optymalizujących i automatyzujących zarządzanie firmą.”

Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego klientów i pracowników firmy poprzez wprowadzenie bezkontaktowego i bezobsługowego kwaterowania gości w domkach i apartamentach oraz optymalizacja procesów biznesowych (w szczególności rezerwacji), poprzez wprowadzenie zintegrowanych rozwiązań informatycznych.

W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt i oprogramowanie służące bezkontaktowemu kwaterowaniu gości oraz zamki elektroniczne do domków i apartamentów na kempingu wraz z infrastrukturą IT.
Wartość projektu wyniosła 214 700,00 PLN, a dofinansowanie UE – 182 495,00 PLN.